วิธีเล่นw88 _สมัครw88 _w88 การ ถอนเงิน  (updated July 23, 2018)

President

  Stephanie Mikki Adams, CAFM

  Comptroller
Municipality of Rankin Inlet
PO Box 310
Rankin Inlet, NU X0C 0G0
Tel: (250) 455-2514
Email: mikkiadams@hotmail.com
       
   

Vice-President

    Elaine Uppahuak-Prusky, CAPA 
  Senior Business Officer
Nunavut Arctic College
PO Box 600
Iqaluit, NU X0A OHO
Tel: (867) 979-7114
E-mail: elaine.prusky@arcticcollege.ca
         
   

Secretary-Treasurer

    Peter Tumilty, CAFM
  Assistant Deputy Minister
Government of Nunavut
PO Box 1000, Station 330
Iqaluit, NU X0A 0H0
Tel: (867) 975-6865
E-mail: bzx33a@hotmail.com
         
   

Directors

    Shawn Lester, CAFM

Managing Partner
Lester Landau, Chartered Accountants
PO Box 20, 917 Nunavut Drive
Iqaluit, NU X0A 0H0
Tel: (867) 979-6603
E-mail: shawnlester@lesterlandau.ca
   
    Robbin Sinclaire, CAFM

President
SILA Management Services Inc.
PO Box 209
Iqaluit, NU X0A 0H0
Tel: (867) 979-4466
E-mail: robbin@silanorth.com
   
    Bernadette Tutanuak

Manager of Finance & Administration
Nunavut Development Corporation
PO Box 249, 15 - 2 Tugliq Street
Rankin Inlet, NU X0C 0G0
Tel: (867) 645-3170
E-mail: bernie@ndcorp.nu.ca
   
    Tiffany Halstead, CAFM   Interim Comptroller
Legal Services Board of Nunavut
PO Box 125, Qariariit Bldg
Gjoa Haven, NU X0B 1J0
Tel: (204) 371-4779
E-mailcomptroller@nulegalaid.com
   
    Jim Ewart