คา สิ โน ออนไลน์ w88 _w88 ฝากเงิน _สมัคร w88 ไม่ ได้

    (updated October 29, 2018)
 

Chair

  Debbie Christmas, CAFM
Director of Finance
  Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs
153 Willowdale Drive
Dartmouth, NS B2V 0A5
Work: (902) 435-2081
Home: (902) 404-4252
Emaildeboraha_christmas@hotmail.com
       
   

Vice-Chair

    Mary Collier, CAFM
Finance Administrator
  Ulnooweg Development Group Inc
835 Willow Street
Truro, NS B2N 6N8
Email:  mcollier@ulnooweg.ca
         
   

Treasurer

    Susan Harris, CAFM
Special Projects Officer
  Abegweit First Nations
PO Box 36
Mount Stewart, PE  C0A 1T0
Tel:  (902) 676-2353
Cell:  (902) 676-3206
Emailsharris@abegweitfirstnations.com
         
   

Secretary

    Terry Lynn Marshall, CAFM
Chief Finance Officer
  Eskasoni School Board
4645 Shore Road
Eskasoni, NS B1W 1B8
Tel:  (902) 379-2507
Cell:  (902) 379-2273
Emailterrylynnmarshall@schoolbd.ca
         
   

Directors

    Justin Denny, CAFM
   
   
   
    Annie E. Johnson, BBA, BACS             
Director of Administration
  Unama'ki Institute of Natural Resources  
PO Box 8096, 4102 Shore Road  
Eskasoni,NS B1W 1C2             
Tel:  (902) 379-2163      
Emailannie@uinr.ca
   
   
   
    Jenene Wooldridge
Director of Operations
  Abegweit First Nations
PO Box 36
Mount Stewart, PE   C0A 1T0
Tel:  (902) 676-2353
Emailjenene@abegweit.ca
   

     Jennifer Martin, CAPA
Policy Coordinator
   Membertou First Nation
111 Membertou Street
Membertou, NS B1S 2M9
Tel: (902) 564-6466 ext. 2510


St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca 
St. Mary's First Nation
1130 Route 8 Hwy
Nashwaak Bridge, NB E6C 2C4
(506) 458-9511
(506) 462-9491
gwenf@nbnet.nb.ca